Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Aeroklubu Ostrowskiego

16 lutego 2019 16:09, Karol Skarżyński

Zarząd Aeroklubu Ostrowskiego zwołuje Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Aeroklubu Ostrowskiego na dzień 3 marca 2019 roku o godzinie 11:00, które odbędzie się Szkole Podstawowej nr 1, ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
W przypadku braku kworum w I terminie w tym samym dniu o godzinie 11:15 odbędzie się Walne Zgromadzenie w II terminie. Poniżej proponowany porządek obrad oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia


PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW AEROKLUBU OSTROWSKIEGO

Ostrów Wielkopolski Szkoła Podstawowa nr 1

Ul. Partyzancka 15 63-400 Ostrów Wielkopolski

Dnia 03.03.2019 roku godzina 11:00

Powitanie Gości i Członków Aeroklubu Ostrowskiego przez Prezesa.

1.            Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

2.            Wybór Przewodniczącego obrad jego zastępcy i 2 protokólantów.

3.            Wybór Komisji Mandatowej 3 osoby.

4.            Odczytanie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.

5.            Głosowanie nad przyjęciem porządku i regulaminu obrad.

6.            Odczytanie Protokołu Komisji Mandatowej odnośnie prawomocności obrad w I terminie.

7.            Stwierdzenie przez przewodniczącego obrad prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i do kontynuowania obrad w pierwszym lub drugim terminie.

8.            Głosowanie nad przyjęciem porządku i regulaminu obrad.

9.            Sprawozdanie Zarządu z działalności statutowej i gospodarczej za 2019 rok

10.       Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Ostrowskiego za 2019 rok

11.       Sprawozdanie Przewodniczącej Sądu Koleżeńskiego za 2019

12.       Dyskusja nad sprawozdaniami, zatwierdzenie przedstawionych sprawozdań oraz wolne głosy i wnioski.

13.       Podsumowanie obrad przez Przewodniczącego obrad i zamknięcie Walnego Zgromadzenia. 

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW AEROKLUBU OSTROWSKIEGO

Ostrów Wielkopolski Szkoła Podstawowa nr 1

Ul. Partyzancka 15 63-400 Ostrów Wielkopolski

Dnia 03.03.2019 roku godzina 11:00

1.   Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu Ostrowskiego odbywa się zgodnie ze Statutem Aeroklubu   Ostrowskiego wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053054 na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 07-02-2014 roku.

2.   Walne Zgromadzenie wybiera w głosowaniu jawnym Prezydium Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i dwóch protokólantów.

3.   Walne zgromadzenie przeprowadza się zgodnie z przyjętym w głosowaniu jawnym Porządkiem Obrad. Obradami kieruje Przewodniczący Obrad i jego zastępca.

4.   Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu jawnym regulamin obrad.

5.   Zgłoszenie do dyskusji następuje poprzez podniesienie ręki. Głosu udziela Przewodniczący.

6.   Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 5 minut.

7.   Przewodniczący może odebrać głos, jeśli:

- wypowiedź nie będzie dotyczyła tematu obrad.

-w wypowiedzi zawarte będą wulgaryzmy, treści obraźliwe.

8.   Ewentualne wypowiedzi złożone na piśmie mają taką samą ważność jak zaprezentowane podczas obrad i powinny być odczytane zgromadzonym.

9.   Z obrad zostaje sporządzony protokół. Integralnymi częściami protokołu są sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Najnowsze wydarzenia

Zawody szybowcowe SIERPIEŃ

14 sierpnia 2020 08:11, Karol Skarżyński

Zakończenie zawodów LIPIEC

26 lipca 2020 08:04, Karol Skarżyński

Zawody szybowcowe LIPIEC

15 lipca 2020 07:59, Karol Skarżyński